header image
หน้าแรก arrow ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 07 May 2008

Image

ตราประจำโรงเรียนรัตนชัยศึกษา

             ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยช่อดอกกุหลาบและใบไม้ล้อมรอบโล่แม่พระองค์อุปถัมภ์อุ้มพระกุมารเยซูและอักษรย่อชื่อโรงเรียน "ร.ช." มีรูปหัวใจอยู่เหนืออักษรพร้อมพร้อมแผ่นป้ายเขียนคำว่า "คุณธรรม นำความรู้ พัฒนาตน พัฒนาสังคม" เป็นฐานรองรับและสัญลักษณ์กางเขนอยู่บนยอดสุดของตราโรงเรียนซึ่งมีความหมายดังนี้

              กางเขน       หมายถึง        สัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์

              แม่พระองค์อุปถัมภ์อุ้มพระกุมารพระเยซู   หมายถึง  ความรักของแม่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกด้วยความรักอันบริสุทธิ์เพื่อให้ลูกเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของแม่

              รูปหัวใจ       หมายถึง       ความรักอันบริสุทธิ์

              ร.ช.           หมายถึง        โรงเรียนรัตนชัยศึกษา

              ช่อดอกกุหลาบและใบ         หมายถึง   การรวมพลังของโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อโอบอุ้มและเป็นพลังอันเข้มแข็งค้ำจุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างฉลาด  รู้จักการทำงานร่วมกัน  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

               สีประจำโรงเรียนคือ  สีขาว-เหลือง

               สีขาว      หมายถึง    ความบริสุทธิ์สดใส ความซื่อสัตย์สุจริต

               สีเหลือง   หมายถึง    ความสว่าง  และ  ความมีสง่าราศี และเจิดจ้าในสติปัญญา 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 June 2008 )
ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
ปฐมนิเทศ 54
ปฐมนิเทศ 54
ไหว้ครู
ไหว้ครู
สถิติข้าชมตั้งแต่12/05/2551
จำนวนสมาชิก : 14410
จำนวนข่าวสาร : 26
เว็บลิงก์:
ผู้เยี่ยมชม: 3988539
รายการวิทยุ